Prosimy o zgłoszenia meilowe
na adres:

jacek-gdula@wp.pl 

 

W zgłoszeniu należy podać:

1. Nazwiska i Imiona członków zespołu 
2. Rok urodzenia zgłaszanych                 
3. Adresy członków zespołu                     
4. Numer legitymacji PTTK                       
5. Kategoria zespołu                                 
6. Rodzaj noclegu - jeśli w schronisku to: 
- rodzaj pokoju                                
- ilość noclegów                               
- datę przybycia                               

Zgłoszenie do dnia 17.06.2018 gwarantuje
nocleg w schronisku. Po tym terminie
 w miarę wolnych miejsc w schronisku.