Prosimy o zgłoszenia meilowe
na adres:

jacek-gdula@wp.pl 

 

W zgłoszeniu należy podać:

1. Nazwiska i Imiona członków zespołu 
2. Rok urodzenia zgłaszanych                 
3. Adresy członków zespołu                     
4. Numer legitymacji PTTK                       
5. Kategoria zespołu                                 
  6. Rodzaj noclegu - już tylko własny namiot
             Proszę o podanie daty przybycia